닫기
Giới thiệu IMS Khóa học Cơ sở Dịch vụ Tuyển sinh COMMUNITY

Tuyển sinh

Thủ tục Học phí Danh mục Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện

Tuyển sinh Điều khoản và điều kiện

IMS Đăng ký / Hoàn phí / Chính sách trách nhiệm pháp lý

Tất cả sinh viên hiện tại và tương lai của IMS phải đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây.

Quy định về đăng ký nhập học

1. Khi học sinh nộp đơn đăng ký nhập học cần đóng phí đăng ký là 100USD (không hoàn lại) và bản copy hộ chiếu. 2. Thư mời nhập học sẽ được gửi cho học sinh sau khi trường nhận được đơn đăng ký 3. Một số điều cần lưu ý vơi mỗi cá nhân như dị ứng thức ăn, bệnh tật hay cơ thể có khiếm khuyết cần được thông báo cho IMS trước. 4. Học phí và Phí ký túc xá cần được chuyển vào tài khoản ngân hàng của IMS ít nhất trước 4 tuần nhập học. Nếu không, việc nhập học có thể bị huỷ bỏ. 5. Học sinh nên mua vé máy bay và bảo hiểm thông qua các công ty tư vấn du học 6. Ngày nhập học được xác nhận và ký túc xá sẵn sàng để đón tiếp học sinh theo như ngày đăng ký 7. Nếu muốn thay đổi phòng ở và khoá học học sinh cần phải trao đổi với quản lý Việt Nam tại trường. 8. Học sinh nên xác định khoá học phù hợp với mình như (TOEIC/IELTS or EAP) khi đăng ký. Như khoá học IELTS cam kết, học sinh nên xem các điều kiện cũng như quy định tại trang 15. 9. Lớp học không thể chuyển nhượng qua học sinh khác trong bất kỳ trường hợp nào. 10. Học phí cho các khoá học dưới 4 tuần sẽ được tính như sau

1 tuần 2 tuần 3 tuần
30% học phí 4 tuần 60% học phí 4 tuần 80% học phí 4 tuần

Tham gia lớp học đầy đủ và Chứng chỉ hoàn thành khoá học

1. Chứng chỉ hoàn thành khoá học chỉ được cấp cho học sinh tham gia lớp học từ 90% trở lên.

Gia hạn khoá học

1. Học sinh muốn gia hạn khoá học nên trao đổi với quản lý Việt nam và nên thông báo 4 tuần trước khi khoá học kết thúc.
2. Học phí sẽ được thanh toán 2 tuần trước khi khoá học kết thúc.

Thay đổi khoá học

1. Sau khi bắt đầu khoá học, nếu học sinh muốn thay đổi khoá học, học sinh nên trao đổi với quản lý Việt Nam trong tuần học đầu tiên.
2. Sau khi bắt đầu khoá học, nếu học phí thấp hơn khoá học đã đăng ký sẽ không được hoàn trả, nếu học phí cao hơn khoá học đã đăng ký học sinh sẽ phải trả thêm chi phí chênh lệch

Chính sách hoàn tiền

1. Học sinh phải nộp đơn yêu cầu hoàn tiền. Quá trình hoàn lại tiền nào sẽ được hoàn trả trong vòng 30 ngày. 2. Phí hoàn trả sẽ được thực hiện như trong mục đề cập phía dưới :

Departure Chính sách hoàn phí Phí đăng ký Học phí Ký túc xá
Before 14 ngày trước ngày khởi hành Không hoàn phí 100% 100%
7 ngày trước ngày khởi hành Không hoàn phí 100% Trừ 1 tuần
Trong 7 ngày trước ngày khởi hành Không hoàn phí Trừ 1 tuần Trừ 1 tuần
After Ít hơn 50% tổng thời gian khóa học Không hoàn phí 50% học phí khoảng thời gian còn lại 50% chi phí khoảng thời gian còn lại
Nhiêu hơn 50% tổng thời gian khóa học Không hoàn phí Không hoàn phí Không hoàn phí

2-1. Bất kỳ khoản thanh toán nào liên quan đến khóa học ngắn hạn dưới bốn tuần đều không được hoàn trả.
2-2. Trong trường hợp học sinh hoặc gia đình bị bệnh, 60% học phí và phí ký túc xá sẽ được hoàn trả bất kể khoảng thời gian còn lại.(Học sinh phải nộp báo cáo y khoa)
2-3. Nếu học sinh không đến lớp đúng giờ, việc hoàn lại tiền hoặc lớp học bổ sung sẽ không được thực hiện.
2-4. Nếu học sinh vi phạm quy định của Học viện IMS, học sinh đó có thể bị đuổi học hoặc bị đình chỉ học tập. Không được hoàn phí.
2-5. Vào những ngày nghỉ lễ của Philippin, lớp học sẽ không được tiến hành (không hoàn phí). Học viện IMS duy trì tối thiểu 18 ngày học trong 4 tuần.
2-6. Nếu lớp học không được diễn ra tối thiểu 18 ngày trong 4 tuần, lớp học bổ sung sẽ được cung cấp.

Bảo lưu

1. Nếu học sinh muốn tạm dừng khóa học một thời gian, họ có thể yêu cầu hoãn lại. Một học sinh sẽ được bảo lưu một lần và học viên phải tiếp tục việc học trở lại trong vòng sáu tháng. Sau sáu tháng, việc bảo lưu sẽ tự động hủy và không hoàn phí.

Bảo hiểm y tế

1.Mua bảo hiểm y tế là việc bắt buộc đối với học sinh trong quá trình học tại IMS Academy.
2. Nếu học sinh từ chối mua bảo hiểm, họ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố y tế hoặc thiệt hại.

Chính sách trách nhiệm pháp lý

1. Học viện IMS và các đại diện sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Học viện IMS không thể thực hiện bất kỳ hoạt động và dịch vụ nào vì những lý do ngoài tầm kiểm soát như thiên tai, chiến tranh và các sự cố không lường trước được.
2. Học viện IMS không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích nào cho các sự cố của học sinh mà không cần thông báo trước của học viện.
3. Học viện IMS không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố, mất mát hoặc bệnh tật nào của học sinh trong và ngoài trường.
4. Học sinh chỉ có thể được chi trả bởi bảo hiểm của mình, học viện IMS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố nào.
5. Nếu học sinh lấy hộ chiếu của mình vì lý do cá nhân, họ phải đưa lại cho văn phòng để bảo quản tránh trường hợp làm mất. Nếu không được đưa lại, học sinh phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố nào phát sinh liên quan đến hộ chiếu.
6. Lịch học bình thường của lớp là từ thứ Hai đến thứ Sáu và tối thiểu 18 ngày mỗi tháng (4 tuần).
7. Học viện IMS có thể thay đổi giá do tăng thuế, hành động của chính phủ, các sự kiện khác ngoài tầm kiểm soát của học viện IMS. Ngoài ra, học viện IMS có quyền thay đổi ngày học và chương trình giảng dạy để cung cấp chương trình để giáo dục chất lượng cao hơn cho sinh viên tại IMS.
8. Học viện IMS có thể cảnh cáo và trục xuất các học sinh có những hành vi bất lợi như nghỉ học không phép và bạo lực.
9. Học viện IMS có quyền trục xuất học sinh hoặc thực hiện hành động pháp lý đối với học sinh gây thiệt hại cho học viện.
10. Học viện IMS có quyền trục xuất học sinh hoặc thực hiện hành động pháp lý chống lại bất kỳ hành vi phỉ báng nào mà học sinh gây ra cho học viện.
11. Nếu học sinh vi phạm quy định của học viện IMS, Chúng tôi có quyền trục xuất hoặc đình chỉ học sinh và thông báo cho phụ huynh và cơ quan liên quan đến vấn đề này.