닫기
Giới thiệu IMS Khóa học Cơ sở Dịch vụ Tuyển sinh COMMUNITY

Giới thiệu IMS

Học viện anh ngữ IMS Lý do chọn IMS? Chứng nhận và đối tác Thành phố Cebu Vị trí

Lý do chọn IMS?

Giới thiệu IMS Lý do chọn IMS?

IMS Academy tập trung phát triển môi trường và hệ thống học tập để cung cấp các chương trình học phù hợp và
tốt nhất dành cho sinh viên. Với hệ thống giáo dục tiếng Anh hiệu quả của chúng tôi và chương trình giảng dạy
nhằm vào mục đích của sinh viên là chính, chúng tôi đảm bảo cho sinh viên của chúng tôi đạt được kết quả tốt
nhất có thể.

  • Đảm bảo về chất lượng
  • Tiêu chuẩn về giáo viên
  • Các lớp học đặc biệt
  • Kết nối của học viện IMS
Hệ thống giáo dục bảo đảm về sự tiến bộ trình độ tiếng Anh cho học viên
Các kỳ thi tiếng Anh được cấp phép (TOEFL, IELTS, TOEIC)

Chương trình giảng dạy luôn được giám sát và đánh giá để hỗ trợ sinh viên đạt được điểm số và mục tiêu đã đề ra

Hệ thông đánh giá trình độ có 12 cấp độ.

Học viên sẽ được học chương trình, cũng như giáo trình phù hợp với trình độ của mỗi học viên


Đánh giá hàng tháng / kỳ thi Mock test 1 lần/tuần

Sau mỗi bài kiểm tra, bộ phận học thuật sẽ đánh giá trình độ của học viên để có phương pháp dạy phù hợp