닫기
Giới thiệu IMS Khóa học Cơ sở Dịch vụ Tuyển sinh COMMUNITY

Dịch vụ

Tuần đầu Thời khóa biểu Dịch vụ Các bữa ăn

Tuần đầu Thời khóa biểu

Dịch vụ Tuần đầu Thời khóa biểu
Ngày đầu Ngày thứ hai Ngày thứ ba
1. Chuẩn bị - 8:50: mang hộ chiếu, ảnh (2x2), đồ dùng học tập
2. Kiểm tra trình độ (9:00-12:00 / 3 giờ): 5 kỹ năng – cấu trúc/đọc/nghe/viết/nói
3. Bữa trưa / Giờ giải lao (12:00-13:30)
4. Buổi định hướng (13:30-15:00)
5. Đi trung tâm thương mại (đổi tiền và mua đồ dùng cá nhân)
6. Bữa tối (18:00-19:00)
7. Kiểm tra kết quả kiểm tra cấp độ, lịch học và thẻ sinh viên
1. Gặp gỡ giáo viên, giới thiệu và kiểm tra tài liệu học
2. Mua tài liệu học
3. Bắt đầu lịch học hàng ngày
1. Gặp quản lý để giải quyết các vấn đề (nếu có)
2. Kế hoạch cuối tuần đầu tiên
3. Nộp đơn xin thay đổi lớp học nếu cần
4. Thanh toán các chi phí